APIS 200 SE

Insecticid sistemic pentru combaterea pe vegetație a dăunătorilor din culturile de rapiță și cartof

Conţinut în substanţă activă: 200 g/l acetamiprid

Formulare: SE (suspo-emulsie)

Proprietăţi fizico-chimice: Apis 200 SE acetamiprid se prezintă sub formă de soluţie suspoemulsie, de culoare gălbuie, cu miros caracteristic.

Mod de acţiune: APIS 200 SE este un insecticid din grupul neonicotinoidelor (insecticidul interacţionează cu receptorii nicotinici pentru acetilcolină (ACh); cu acţiune de contact la suprafaţă, acţiune sistemică și ingestie pentru întreaga plantă, ce pătrunde rapid în frunze și acţionează asupra tuturor stadiilor de dezvoltare ale insectelor. După aplicare produsul afectează rapid sistemul nervos al insectelor care paralizează și mor.

Mod de utilizare: APIS 200 SE se aplică în postemergenţă pentru controlul dăunătorilor din culturile de rapiţăși cartof. Tratamentele se aplică preventiv sau curativ în functie de gradul de infestare cu larve și adulţi, la cartof și rapiţă. Tratamentul împotriva dăunătorilor (în special a insectelor sugătoare) se face prin acoperirea cu precizie a tuturor părţilor plantelor cu soluţia de stropit. Se recomandă aplicarea tratamentelor la o temperatură sub 20°C. La temperaturi mai mari tratamentul trebuie efectuat la începutul sau sfârșitul zilei.

CULTURAAGENTUL DE DĂUNAREDOZA (l/kg/ha)
CartofLeptinotarsa decemlineata
(Larve și gândac din Colorado)
0,1-0,15 l/ha
(BBCH 35-65)
RapiţăMeligethes aeneus
(Gândac lucios al rapiţei)
0,12-0,25 l/ha
(BBCH 55-65)

Volumul de apă: 200 – 300 l/ha

Numărul maxim de tratamente pe an: 1