AXIAL 050 EC

Compoziție: 50 g/lpinoxaden 12,5 g/lcloquintocet – mexil Familia Chimică: Ariloxiphenoxi propionați Formulare: concentrat emulsionabil

Axial 050EC este un produs cu acţiune sistemică fiind preluat de sistemul libero-lemnos al Apera spica venti şi Avena fatua, producând blocarea imediată a dezvoltării meristemelor de creştere atât la nivelul părţii verzi a plantei, cât şi la nivelul rădăcinilor. În acelaşi timp au loc fenomene de încetinire şi blocare a metabolismului celular, fapt ca va conduce la distrugerea buruienilor într-o perioadă de cca. 3 săptămâni, funcţie de condiţiile climatice (temperatură, umiditate, etc.)

Axial este erbicidul sistemic pentru combaterea în postemergenţă a principalelor buruieni monocotiledonate anuale din culturile de cereale păioase. Axial oferă flexibilitate în combaterea buruienilor graminee, fiind foarte selectiv faţă de cultură.

Doza omologata – 0,9 l/ha

Axial 050 EC este compatibil cu majoritatea produselor fitosanitare folosite în mod curent în România. Înainte de utilizarea unui amestec se va consulta tabelul de compatibilitate şi se va face un test. Întrucât sortimentul de soiuri de plante cultivate este în continuă schimbare, este indicat ca amestecurile să fie în prealabil testate din punct de vedere al fitotoxicităţii pe soiul care urmează a fi tratat. Când sunt aplicate erbicidele hormonale, dacă sunt aplicate separat, recomandăm ca atunci când Axial este aplicat primul, erbicidarea împotriva buruienilor dicotiledonate să se facă după 7 zile. Atunci când se aplică prima dată erbicidul pentru controlul buruienilor dicotiledonate, este recomandat ca Axial să se aplice după 21 zile.
NOTĂ: A nu se amesteca cu erbicide hormonale (2,4 D, dicamba), produse ce conţin sulf sau îngrăşăminte foliare.