COPRANTOL DUO

Compoziție:  280 g/kgcupru (ca hidroxid de cupru şi oxiclorură de cupru)

Formulare: granule dispersabile în apă

Mod de acțiune: preventiv

Coprantol Duo este un fungicid de contact cu acţiune puternic preventivă de tip multi-site (acţiune multiplă în locuri diferite), împotriva manei şi cu activitate secundară împotriva unui spectru larg de boli.
Produsul are o formulare unică a două forme de cupru cu acţiune sinergică: hidroxid şi oxiclorură de cupru. Hidroxidul de cupru acţionează preventiv şi antisporulant, formând o peliculă pe organele plantei şi previne infecţia. Oxiclorura de cupru este o substanţă activă de contact cu acţiune preventivă împotriva germinării sporilor şi pătrunderii miceliului în plantă.

Coprantol Duo este un fungicid de contact pe bază de cupru, folosit pentru o gamă largă de culturi horticole, cartof, hamei și plante ornamentale.

Cartof

Alternarioza (Alternaria solani)
Mană (Phytophtora infestans)

Flori ornamentale (flori tăiate)

Cercospora spp. (cercosporioză)
Mană (Peronospora spp.)
Pseudomonas spp. (bacterioză)
Putregaiul fructelor (Gloeosporium spp.)
Rugină (Puccinia spp.)

Hamei

Peronospora humuli (mana hameiului)

Pomi fructiferi

Erwinia amylovora (focul bacterian)
Nectria galligena (cancerul deschis al ramurilor)
Phoma pomorum
Pseudomonas syringae (ulceraţia bacteriană)
Rapăn (Venturia inaequalis)
Rapăn (Venturia pirina)

Sâmburoase (cais, cireş, prun)

Monilioză (Monilinia spp.)
Stigmia carpophila (ciuruirea micotică a frunzelor)
Taphrina cerasi (mături de vrăjitoare la cireş şi vişin)
Taphrina pruni (hurlupi la prun)

Sâmburoase (piersic, nectarin, piersic pentru industrie)

Monilioză (Monilinia spp.)
Taphrina deformans (băşicarea frunzelor de piersic)

Viță de vie

Mană (Plasmopara viticola)
Putregaiul negru (Guignardia bidwellii)
Pătarea roşie (Pseudopezicula tracheiphila)