Eurofertil TOP 38 NP

Descrierea produsului:

ÎNGRĂȘĂMÂNT CE Îngrăşământ NP(S) cu conținut de rocă fosfatică moale măcinată, cu bor (B) şi zinc (Zn) 8-30 (+10) 8 % Azot total (N) 7% azot amoniacal (N) 1% azot ureic (N) 30 % Anhidridă fosforică (P2O5) solubilă în acizi minerali, 23 % P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru şi în apă, 21 % P2O5 solubil în apă, 7% P2O5 solubil numai în acizi minerali. 8 % Anhidridă sulfurică (SO3) totală 15 % CaO 2 % MgO 0,15 % Bor total (B) 0,15 % Zinc total (Zn)

Densitate : 1,1 +/- 0,05