Eurofertil TOP 51 NPK

Descrierea produsului:

Îngrăşământ NPK(Mg,S) 4-10-20 cu bor (B) şi zinc (Zn) 4 % Azot amoniacal (N) 10 % anhidridă fosforică (P2O5) solubilă în acizi minerali 8 % P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru şi în apă, 7,2 % P2O5 solubil în apă 2 % P2O5 solubil numai în acizi minerali. 20 % oxid de potasiu (K2O) solubil în apă 2 % oxid de magneziu (MgO) solubil în apă 17 % anhidridă sulfurică (SO3) totală 13% SO3 solubil în apă 14 % CaO 0,2 % bor total (B) 0,15 % zinc total (Zn)

Densitate : 1,0 +/- 0,05