FASTER GOLD

FASTER®  GOLD 50 EC conţine 50 g/l lambda-cihalotrin şi se prezintă sub formă de lichid omogen, de culoare verde – galben,  miros aromatic de solvent.

FASTER® GOLD 50 EC şi este un insecticid din grupa piretroizilor, cu acţiune de contact şi ingestie asupra unei game largi de dăunători. După aplicarea produsului, substanţa activă penetrează cuticula insectei într-un timp scurt, acţionând asupra sistemului nervos central şi periferic. Dăunătorii încetează să se mai hrănească,  după care intervine paralizia şi în scurt timp moartea acestora.

FASTER® GOLD 50 EC se aplică prin stropiri, la avertizare, în timpul perioadei de vegetaţie. Este omologat  în România conform tabelului de mai jos:

CulturaAgentul dăunătorDoza
  GRÂU, ORZ, OVĂZAfide (Macrosiphum avenae,Rapalosiphum maidis / padi, Metopolophiumdirhodum, Schizaphis graminum) – vectori ai virusul îngălbenirii şi piticirii orzului (BYDV) care afectează grâul de toamnă, Opomyza florum (opomiza cerealelor) la grâul de toamnăAfide de vară   0,10 l/ha
 RAPIŢĂ DE TOAMNĂ ŞI DE PRIMĂVARĂPsylliodes chrysocephalus (Puricele rapiţei), Meligethes aeneus (Gândacul lucios al rapiţei), Ceutorhynchus assimilis (Gărgăriţa seminţelor de crucifere), Dasineura brassicae (Gărgăriţa tulpinilor de rapiţă)  0,10 l/ha
FASOLE ŞI MAZĂRE DE CÂMPAcanthoscelides obtectus (Gărgăriţa fasolei şi a mazării), Sitona lineatus (Gărgăriţa frunzelor de mazăre)0,15 l/ha
 Cydia nigricana (Molia păstăilor de mazăre)0,10 l/ha
 Acyrthosiphon pisum – mazăre (Păduchele verde al mazării)0,10 l/ha
 CARTOFAfide (Aphis spp, Myzus persicae – Păduchele verde al piersicului, Aphis nasturtii – Păduchele verigariului, Macrosiphon euphorbiae – Păduchele dungat al cartofului, Aphis frangulae – Păduchele călinului, Aphis fabae – Păduchele negru al sfeclei, Aulacorthum solani – Păduchele verde)0,15 l/ha
 SFECLĂ DE ZAHĂRChaectocnema tibialis (Puricele sfeclei), Pegomyia hyoscyami (Musca cenuşie minieră), Agrotis spec  (Viermi sârmă), Agrotis segetum (Buha semănăturilor), Agrotis ipsilon – Viermele negru, Agrotis exclamationis – (Buha sfeclei)0,15 l/ha
PĂRPsylla pyricola (Puricele melifer al părului)0,18 l/ha

Volumul de apă:  200 l/ha pentru grâu în cazul afidelor, opomizei; 200-300 l/ha pentru grâu, orz, ovăz în cazul afidelor de vară; 200 l/ha pentru rapiţă în cazul puricelui şi 200 – 300 l/ha în cazul gândacului lucios şi gărgăriţelor; 200 – 300 l/ha pentru mazare şi fasole în cazul gărgăriţelor şi 300 – 600 l/ha în cazul moliei şi afidelor; 400 – 600 l/ha pentru cartof – funcţie de densitatea aparatului foliar; 200 l/ha pentru sfecla de zahăr în cazul puricelui şi muştei cenuşii şi 400 – 1000 l/ha în cazul omizilor; 200 – 2000 l/ha pentru  păr.

Număr maxim de tratamente pe an: 2 mazăre, fasole (3 în cazul atacului moliei păstăilor de mazăre şi afidelor); 2 sfecla de zahăr; 3 rapiţă şi păr; 4 cereale si cartofi.

Interval minim între tratamente: 14  zile pentrugrâu, orz, ovăz şi păr; 7 zile pentru rapiţă; mazăre, fasole, cartof şi sfecla de zahăr.

Timp de pauză: 35 zile grâu, orz, ovăz; 3 zile cartof; 25 zile mazăre, fasole; 56 zile sfecla de zahăr; 7 zile păr; 42 zile rapiţă.

pentru detalii accesati link-ul https://alchimex.ro/produse/faster-gold-50-ec-2