Fertileader VITAL

Descrierea produsului:

Biostimulator foliar cu conținut de NPK + Oligoelemente, plus complex Seactiv. Formula produsului este 9-5-4 + 0,05% B + 0,02% Cu + 0,02% Fe + 0,1% Mn + 0,01% Mo + 0,05% Zn + Seactiv. Produsul se pretează culturilor de cereale de toamnă, de sfeclă, cartofi sau culturilor speciale (legume, pomi,etc)

Beneficiile Fertileader VITAL:

Rezistența plantelor la stres. Intensifică fotosinteza și prelungește viața frunzei standard. Crește continutul de proteină și gluten. Susținerea unei absorbții hidrice și nutritive continue.