FOLPAN 80 WDG

Fungicid de contact – Folpet 80%

Certificat de omologare nr. 1566/30.01.1995

Formulare: WDG (Granule dispersabile în apă)

Clasificare: Xn (Nociv); N (Periculos pentru mediu)

FOLPAN 80 WDG este un fungicid cu acţiune multi-site specifică mai ales împotriva ciupercilor care provoacă mana, rapănul şi monilioza la culturile horticole. Substanţa activă folpet face parte din grupa ftalimidelor şi are acţiune preventivă de contact, împiedicând instalarea infecţiilor la suprafaţa organelor tratate prin blocarea respiraţiei ciupercilor sensibile la nivel celular. Deşi nu este translocat în interiorul ţesuturilor, produsul aderă foarte bine pe organele tratate şi este greu spălat de ploaie, realizând o perioadă de protecţie de circa o săptămână. Având acţiune multi-site, prin aplicarea produsului FOLPAN 80 WDG se previne apariţia rezistenţei patogenilor la aplicarea fungicidelor şi ca urmare acesta constituie un partener de neînlocuit pentru fungicidele sistemice.

Spectru de combatere: Mană (Phytophtora infestans)

CARTOF – Doza omologată: 1,5 – 2,0 kg/ha

Produsul se aplică la avertizare în volum normal de soluţie în funcţie de gradul de dezvoltare a culturii.

Spectru de combatere: Mană (Pseudoperonospora cubensis)

CASTRAVETI – Doza omologată: 0,15 %

Produsul se aplică la avertizare în volum normal de soluţie în funcţie de gradul de dezvoltare a culturii.

Spectru de combatere: Mană (Peronospora destructor)

CEAPA – Doza omologată: 0,15 %

Produsul se aplică la avertizare în volum normal de soluţie în funcţie de gradul de dezvoltare a culturii.

MAR –Spectru de combatere: Rapăn (Venturia inaequalis)

Doza omologată: 0,15 %

FOLPAN 80 WDG se aplică în cursul întregii perioade de vegetaţie, la avertizare sau preventiv, la acoperire, în funcţie de presiunea de infecţie la interval de 7-10 zile.  La măr, primele tratamente (în perioada critică de instalare a infecţiilor primare) se recomandă a se face în amestec cu produse sistemice, după care în a 2-a parte a perioadei de vegetaţie produsul se poate aplica şi singur. Stropirile se fac cu volum normal de soluţie, folosind echipamentul terestru care să asigure o pulverizare corespunzătoare astfel încât să se trateze uniform întregul foliaj al pomilor.

PRUN – Spectru de combatere: Pătarea roşie (Polystigma rubrum), Ciuruirea frunzelor (Stigmina carpophylla)

Doza omologată: 0,2 % (2 kg/ha în 1000 l apă)

FOLPAN 80 WDG se aplică în cursul întregii perioade de vegetaţie, la avertizare sau preventiv, la acoperire, în funcţie de presiunea de infecţie la interval de 7-10 zile.  La măr, primele tratamente (în perioada critică de instalare a infecţiilor primare) se recomandă a se face în amestec cu produse sistemice (de exemplu ORIUS 25 EW), după care în a 2-a parte a perioadei de vegetaţie produsul se poate aplica şi singur. Stropirile se fac cu volum normal de soluţie, folosind echipamentul terestru care să asigure o pulverizare corespunzătoare astfel încât să se trateze uniform întregul foliaj al pomilor.

RASINOASE –Spectru de combatere: Căderea plăntuţelor

Doza omologată: 0,15 % (1,5 kg/ha în 1000 l apă); primul tratament preventiv în momentul semănării, al II-lea la 2-3 săptămâni

În unele cazuri (plantule de răşinoase în solarii), tratamentul se poate aplica după 2-3 săptămâni.

TOMATE – Spectru de combatere: Mană (Phytophthora infestans)

Doza omologată: 0,15 %

Produsul se aplică la avertizare în volum normal de soluţie în funcţie de gradul de dezvoltare a culturii.

TOMATE IN SOLAR – Spectru de combatere: Mana de sol (Phytophtora parasitica), Căderea plăntuţelor (Phythium debaryanum), Rizoctonioza (Rhizoctonia solani)

Doza omologată: 0,15 % (4 – 5 l soluţie/mp)

Tratamentele se aplică fie prin stropirea solului înainte de semănat sau plantat, fie prin imersia rădăcinilor răsadurilor de legume într-o soluţie de concentraţie 0,15 %.

VITA DE VIE –Spectru de combatere: Mană (Plasmopara viticola), Putregai cenuşiu (Botrytis cinerea e.s.)

Doza omologată: 1,5 kg/ha

FOLPAN 80 WDG se poate aplica pe durata întregii perioade de vegetaţie ca tratament preventiv contra manei şi în secundar contra infecţiilor de putregai cenuşiu. În fazele critice de infecţie (ploi frecvente şi vreme caldă), produsul se va combina în mod obligatoriu cu produse sistemice specifice împotriva manei.