IMPACT® 125 SC

Fungicid sistemic pentru prevenirea şi combaterea bolilor la cereale, rapiţă, floarea-soarelui şi sfeclă

AVANTAJE:

 • Este un fungicid sistemic cu un spectru foarte larg de acţiune.
 • Este soluţia cea mai bună datorită acţiunii sistemice şi a efectului preventiv şi curativ.
 • Efect de lungă durată – până la 6 săptămâni – ce garantează flexibilitate în aplicare.
 • Cel mai mobil dintre triazolii moderni.
 • Are efect regulator, redirecţionând nutrienţii către organele de fructificare.
 • Nu au fost raportate cazuri de apariție a formelor de boli rezistente la nivel mondial, de la descoperirea produsului şi până astăzi.

MOD DE ACŢIUNE:

 • IMPACT® 125 este un fungicid cu acţiune sistemică care este absorbit de aparatul foliar şi translocat rapid în întreaga plantă, protejând în timp real noile creşteri ale acesteia.
 • Acţionează prin inhibarea biosintezei ergosterolului necesar formării membranei celulare a patogenului, în acest fel fiind stopată creşterea hifelor.

MOD DE UTILIZARE:

 • Având o plajă largă de utilizare, IMPACT® 125 se poate aplica de la înfrăţirea cerealelor până la înflorire şi este compatibil cu majoritatea produselor de uz fitosanitar folosite astăzi.
 • Aplicat la floarea-soarelui, tratamentul se aplică de la faza de 3 – 4 perechi de frunze pentru protecţia tulpinii şi a aparatului foliar, până la apariţia butonului floral pentru protecţia calatidiului.
 • La rapiţă, produsul se poate aplica atât în toamnă cu efect fungicid şi regulator de creştere, cât şi în primăvară pentru combaterea bolilor specifice sezonului.
 • La sfecla de zahăr se aplică două tratamente, la interval de 18 – 22 de zile, în perioada de vegetaţie.
 • Pentru culturile horticole se pot aplica tratamente pe toată perioada de vegetaţie, de la primele stadii până la înflorire şi fructificare.
 • Volumul de apă folosit se ajustează în funcţie de cultura tratată, de la 200 l/ha (culturi de câmp) pană la 1.500 l/ha (livezi).