KANTIK 450 EC

Fungicid cu acțiune sinergică între trei molecule diferite pentru un spectru larg de combatere a agenților patogeni – Tebuconazol 100 g/l + Procloraz 200 g/l + Fenpropidin 150 g/l

PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE: KANTIK 450 EC este un amestec complex format dintr-un fungicid din grupa imidazolilor: procloraz 200 g/L, unul din grupa triazolilor: tebuconazol 100 g/L şi un fungicid derivat de piperidină: fenpropidin 150 g/L. Se prezintă sub forma unui lichid limpede, omogen, de culoare galben-pai, cu miros dulceag.

MOD DE ACŢIUNE: KANTIK 450 EC este un fungicid complex cu acţiune sistemică şi de contact, având un spectru larg de acţiune atât preventivă, cât şi curativă asupra unui mare număr de agenţi fitopatogeni care pot apărea la culturile de cereale.

Procloraz este un fungicid de contact cu acţiune curativă, preventivă şi translaminară. Este o substanţă inhibitoare a biosintezei ergosterolilor.

Tebuconazol aparţine unui grup de fungicide cunoscute ca inhibitori de demetilare ai sterolului. Efectiv acesta opreşte creşterea ciupercilor prin inhibarea demetilazei C-14 în biosinteza ergosterolului.

Fenpropidin inhibă biosinteza ergosterolului, dar prezintă un mod de acţiune diferit faţă de al fungicidelor azolice (inhibă sinteza sterolului în două poziţii).

INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE : Se pot aplica cel mult 2 tratamente cu KANTIK 450 EC pe sezon, în postemergenţă, la interval de 14 zile, în funcţie de destinaţia culturii sau de presiunea bolilor (existenţa condiţiilor de infecţie). Primul tratament se aplică în stadiul de vegetaţie BBCH: 30-39 (de la sfârşitul înfrăţirii până la apariţia frunzei stindard), iar al doilea la BBCH: 39-61 (de la formarea frunzei stindard până la începutul înfloririi).

Cultura

Spectrul de combatere 

Doza de aplicare

Stadiul de dezvoltare a culturii

Volum de apă/ha

Nr. max.  tratamente/ cultură/sezon

 

 

Grâu , secara, triticale

 

Complex boli foliare (Erysiphe graminis, Septoria spp., Puccinia recondita)

 

1,5 – 2 L/ha

 

 

BBCH: 30 – 61 (de la sfârșitul înfrățitului până la începutul înfloririi)

 

 

200 – 400  L/ha

 

 

2

 

 

 

Orz

Complex boli foliare (Erysiphe graminis, Rhyncosporium secalis, Pyrenophora teres, Puccinia spp.)

1,5 – 2 L/ha

 

BBCH: 30 – 61 (de la sfârșitul înfrățitului până la începutul înfloririi)

 

 

200 – 400  L/ha

 

 

 

2