KARATE ZEON

Compoziție:  50 g/llambda – cihalotrin

Familia Chimică: Piretroizi

Formulare: suspensie de microcapsule

Mod de acțiune: contact, ingestie

Karate Zeon este un insecticid de contact care, pe lângă efectul rapid și de șoc împotriva dăunătorilor, oferă cea mai lungă perioadă de protecție, datorită tehnologiei Zeon. Formularea în capsule Zeon permite ca o cantitate optimă de insecticid să ajungă pe plantă, fără pierderi în atmosferă la aplicare.
După aplicarea produsului, substanţa activă penetrează rapid cuticula insectei acţionând asupra sistemului nervos, dăunătorii încetează să se hrănească, după care paralizează şi mor repede.

Karate Zeon este un insecticid piretroid, eficient, cu o puternică acţiune de contact şi ingestie asupra adulților și larvelor unei game largi de dăunători.

Eliberarea treptată a insecticidului din capsule determină formarea unui depozit stabil pe suprafaţa plantelor, rezistent la acţiunea razelor UV şi a precipitaţiilor.

Arbori izolați și aliniamente

Omizi defoliatoare (Lymantria dispar, Euproctis chrysorrhoea, Hyphantria cunea)

Cartof

Gândacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata)

Ceapă

Tripsul comun (Thrips tabaci)

Cireș

Musca cireșelor (Rhagoletis cerasi)

Floarea soarelui

Musca suedeză (Oscinella frit)
Păduchele florii soarelui (Brachycaudus helichrysi)
Păduchele verde (Aphis fabae)
Rățișoara porumbului (Tanymecus dilaticollis)

Grâu

Ploșnița cerealelor (Eurygaster integriceps)

Grâu, Orz

Afide (Aphis spp.)
Musca suedeză (Oscinella frit)
Tripşi (Haplothrips tritici)
Viermele roşu al paiului (Haplodiplosis marginata)

Lucernă sămânță

Complex dăunători (Lygus spp., Tychius flavus, Bruchophagus roddi, Contarinia medicaginis)

Măr

Afide (Aphis spp.)
Insecte minatoare (Stigmella malella, Leucoptera malifoliella, Phyllonorichter blancardella)
Viermele merelor (Cydia pomonella)

Molid

Dăunători de scoarță (Ips typographus, Ips amitinus, Pityogenes chalcographus)