LEOPARD 5 EC

Concentrat emulsionabil

LEOPARD 5 EC (50 g/L quizalofop-p-etil) este un concentrat emulsionabil pe bază de quizalofop-P-etil (50 g/L), compus din grupa chimică a ariloxi-fenoxi-propoinaților. Produsul se prezintă sub formă de lichid limpede, omogen, mobil, de culoare galbenă. Nu este exploziv și nici coroziv. Produsul este stabil în condiții normale de depozitare și manipulare.

LEOPARD 5 EC este un erbicid cu aplicare în postemergență, folosit pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale (până în faza de înfrățire) și perene (până la înălțimea maximă de 15 – 20 cm).

Este rapid absorbit de frunzele buruienilor (în circa 2 – 3 ore) și se translocă în toate punctele de creștere intensă, inclusiv în rădăcini și rizomi. Prin inhibarea unor lipide din celulele meristematice, LEOPARD 5 EC provoacă moartea buruienilor. Astfel, după numai câteva zile de la aplicare, buruienile țintă își încetează creșterea, frunzele tinere căpătând o nuanță gălbuie. La două săptămâni de la tratament, întreaga plantă se usucă. Acțiunea erbicidă a produsului este cu atât mai rapidă cu cât buruienile sunt într-o fază mai tânără, iar condițiile de vegetație sunt optime pentru creștere (temperatură, umiditate suficientă, lumină).

LEOPARD 5 EC este selectiv față de toate culturile dicotiledonate, ca urmare particularitățile de aplicare vor ține seama în special de spectrul de buruieni de combătut, precum și de condițiile climatice și agrotehnice din câmp, și mai puțin de cultura în sine. Pentru a obține efectul maxim de combatere, se va urmări în toate cazurile ca produsul să fie aplicat când fenologia buruienilor și condițiile de creștere sunt întrunite în optim, astfel încât produsul să fie rapid și ușor preluat și apoi translocat în plantele țintă. Pentru îmbunătățirea eficacității, se recomandă ca LEOPARD 5 EC să se aplice în combinație cu un adjuvant.

Spectrul de buruieni monocotiledonate combătute:

Anuale: Alopecurus myosuroides (coada vulpii), Apera spica venti (iarba vântului), Avena spp. (ovăz sălbatic), Bromus spp. (obsiga), Digitaria spp. (meișor), Echinochloa crus-galli (iarba bărboasă), Hordeum muralis (orzul șoarecilor), Lolium spp. (raigras), Panicum spp. (mei), Phalaris spp. (falaris), Poa spp. (firuță), Setaria spp.(mohor), Sorghum halepense din sămânță (costrei), Sorghum sativum (sorg comun), samulastră de grâu și de porumb

Perene: Agropyron repens (pir târâtor), Agrostis spp. (iarba câmpului), Cynodon dactylon (pir gros), Sorghum halepense din rizomi (costrei). LEOPARD 5 EC se aplică postemergent la următoarele culturi și doze de aplicare:

Cultura 

Spectrul de combatere

Doza de aplicare 

Interval de timp până la recoltare (zile)

 

 

Floarea soarelui

Buruieni monocotiledonate anuale: mohor (Setaria spp.), iarba bărboasă (Echinochloa crus-galli), meișor (Digitaria spp.), costrei din semințe (Sorghum halepense)

 

0,75 L/ha 

 

 

75

 

Costrei din rizomi (Sorghum halepense)

 

1,5 – 1,75 L/ha 

 

 

Cartof

Buruieni monocotiledonate anuale: mohor (Setaria spp.), iarba bărboasă (Echinochloa crus-galli)

 

0,7 – 1,0 L/ha 

 

 

30

 

Ovăz sălbatic (Avena fatua)

 

1,0 L/ha 

Pir târâtor (Agropyron repens) – până la 20 cm înălţime

Costrei (Sorghum halepense)  până la 15-25 cm înălţime

 

1,5 – 2,0 L/ha 

Tomate transplantate, ardei gras,

pepeni verzi, varză

 

Buruieni monocotiledonate anuale 

 

0,75 L/ha 

 

 

30

 

Buruieni monocotiledonate perene

 

1,5 L/ha

 

Sfeclă de zahăr

 

Buruieni monocotiledonate anuale (până la stadiul de înfrăţire)

 

0,7 L/ha 

 

100

 

Buruieni monocotiledonate perene (până la 20 cm înălţime)

 

1,5 L/ha 

 

 

Soia

Buruieni monocotiledonate anuale: mohor (Setaria spp.), iarba bărboasă (Echinochloa crus-galli), meișor (Digitaria spp.), costrei din semințe (Sorghum halepense)

 

0,7 L/ha 

 

 

100

 

Costrei din rizomi (Sorghum halepense)

 

1,5 – 2,0 L/ha

 

Rapiță

Buruieni monocotiledonate anuale: mohor (Setaria spp.), iarba bărboasă (Echinochloa crus-galli), meișor (Digitaria spp.), costrei din semințe (Sorghum halepense)

 

0,7 L/ha 

 

75

 

 

Fasole, mazăre, lucernă

Buruieni monocotiledonate anuale: mohor (Setaria spp.), iarba bărboasă (Echinochloa crus-galli), meișor (Digitaria spp.), costrei din semințe (Sorghum halepense)

0,7 L/ha 

 

 

30

 

Costrei din rizomi (Sorghum halepense)

 

1,5 – 1,75 L/ha 

 

 

Arbuști fructiferi, căpșun 

 

Buruieni monocotiledonate perene

 

1,5 L/ha 

 

35

 

Pepiniere silvice 

 

Buruieni monocotiledonate anuale și perene

 

1,75 – 2,0 L/ha 

 

– 

TEHNICA DE APLICARE: La aplicare se folosesc volume normale de soluție/ha (250 – 300 L/ha). În cantitatea de apă pentru x hectare, se introduce doza de erbicid, sub agitare continuă. Dispozitivul de agitare a soluției se menține în funcțiune și în timpul aplicării pe teren. Se aplică cu mașini terestre, evitând deriva erbicidului pe culturi monocotiledonate de porumb, cereale păioase, etc.

COMPATIBILITATE: LEOPARD 5 EC poate fi compatibil cu multe dintre pesticidele folosite în mod curent în România. Nu se recomandă amestecarea cu erbicide pentru combaterea buruienilor cu frunză lată, deoarece pot interveni fenomene de antagonism care diminuează efectul, sau se poate reduce toleranța culturii. Se va aștepta minim 3 zile după tratamentul pentru combaterea buruienilor cu frunză lată înainte de a fi aplicat tratamentul cu LEOPARD 5 EC. În mod obligatoriu, se vor respecta și instrucțiunile de folosire a produsului partener. Pentru o folosire corectă, consultați tabelele de compatibilitate și efectuați un test înainte de utilizare.

Curățarea echipamentului: După aplicare, echipamentul de stropit se va spăla cu multă apă, iar soluția rezultată se va folosi pentru tratament sau se va elimina în locuri special amenajate conform reglementărilor în vigoare.

Pentru detalii accesati link-ul https://alchimex.ro/produse/leopard-5-ec