MERPAN 80 WDG

Fungicid de contact cu spectru larg de acţiune – Captan 800 g/kg

Certificat de omologare nr. 1891/17.02.1999   Formulare: WDG (Granule dispersabile în apă)   Clasificare: Xn (Nociv); N (Periculos pentru mediu)   MERPAN 80 WDG este un fungicid cu acţiune multi-site specifică mai ales împotriva ciupercilor care provoacă rapănul la pomi fructiferi (Venturia spp.) dar şi alte boli (antracnoze, pătări, boli de sol) la alte culturi. Substanţa activă captan face parte din grupa ftalimidelor şi are acţiune preventivă de contact, fiind cunoscută ca substanţa fungicidă cu cel mai bun efect de prevenire şi combatere a infecţiilor primare şi secundare cu rapăn la pomii fructiferi. Ea penetrează rapid în miceliul ciupercilor susceptibile şi împiedică instalarea infecţiilor pe organele tratate prin blocarea respiraţiei şi diviziunii celulare a acestora. Deşi nu este translocat în interiorul ţesuturilor, produsul aderă foarte bine pe organele tratate şi este greu spălat de ploaie, realizând o perioadă de protecţie de 5 – 7  zile. În anumite condiţii de aplicare, MERPAN 80 WDG a demonstrat şi o acţiune de stopare a unor infecţii incipiente. Prin aplicarea produsului MERPAN 80 WDG se previne apariţia rezistenţei patogenilor la aplicarea fungicidelor şi ca urmare acesta constituie un partener optim pentru fungicidele sistemice.

Spectru de combatere: Mana cucurbitaceelor (Pseudoperonospora cubensis)

Doza omologată: 0,15 %

Produsul MERPAN 80 WDG se aplică la avertizare în volum normal de apă în funcţie de gradul de dezvoltare a culturii.

Spectru de combatere: Antracnoza (Colletotrichum lindemuthianum)

Doza omologată: 0,15 %

Produsul MERPAN 80 WDG se aplică la avertizare în volum normal de apă în funcţie de gradul de dezvoltare a culturii.

Spectru de combatere: Rapăn (Venturia inaequalis)

Doza omologată: 0,15 %

MERPAN 80 WDG se aplică în cursul întregii perioade de vegetaţie, la avertizare sau preventiv, la acoperire, în funcţie de presiunea de infecţie, la inteval de 7-10 zile. La măr, primele tratamente (în perioada critică de instalare a infecţiilor primare) se fac de regulă în amestec cu produse sistemice, după care în a 2-a parte a perioadei de vegetaţie produsul se poate aplica şi singur. Tratamentele se fac cu volum normal de soluţie, folosind echipament terestru care să asigure o pulverizare corespunzătoare astfel încât să se trateze uniform întregul foliaj al pomilor.

Prin aplicarea produsului la măr înainte de recoltare, se previne în mod eficient apariţia bolilor de depozit.

Spectru de combatere: Mană (Phytophthora infestans)

Doza omologată: 0,15 %

Produsul MERPAN 80 WDG se aplică la avertizare în volum normal de apă în funcţie de gradul de dezvoltare a culturii.