MICROTHIOL® SPECIAL

CARACTERISTICI

Fungicid polivalent care acţionează prin contact asupra bolilor foliare, în special a făinărilor, având efect preventiv, curativ și antisporulant.

AVANTAJE

Are efect preventiv, curativ și antisporulant;
Este pretabil în programele de combatere integrată a bolilor din culturile agricole;
Produsul acţionează cel mai bine la temperaturi cuprinse între 15°C şi 25°C. Sub 15°C poate produce fitotoxicitate prin acumulare pe suprafaţă. La peste 25°C poate produce arsuri;
Poate fi folosit ca fertilizant, pentru reducerea carenţei sau a deficitului de sulf, în doze de 3 – 5 kg/ha (concentraţie 0,5%).