MILBEKNOCK

Compoziție: 1 % milbemectin
Formulare: concentrat emulsionabil
Omologări în România: 
Vița-de-vie – 0,750 l /ha
Tetranychus urticae ( Păianjanul roșu comun )

Măr ( livezi ) – 0,750l/ha/ 1500 l apă
Panonycus ulmi ( Păianjanul roșu al pomilor )
Philonorichter blancardella ( Minierul marmorat al mărului )

Castraveți – 0,75 l/ha
Tetranychus urticae ( Păianjanul roșu comun )

Efi cace asupra tuturor stadiilor de dezvoltare ale acarienilor
O acțiune acaricidă completă și puternică

Milbeknock este un acaricid din familia Milbemicine. Originea este una naturală: produsă prin fermentarea unor specii de actinomicete Streptomyces hygroscopicus sub sp. Aureolacrimosus

Milbeknock a fost aprobat ca “GNO” – Produs pentru protecția plantelor, de origine naturală , putând fi utilizat în culturile ecologice (organice).

Milbeknock acționează prin contact și ingestie, și cu activitate translaminară.

Efi cace asupra tuturor stadiilor de dezvoltare ale acarienilor: ouă, larve, nimfe și adulți cu o acțiune acaricidă completă & puternică.

Milbeknock inhibă depunerea ouălelor, de aici protecția împotriva reconstituirii populației fi ind mai lungă.

Eficacitatea Milbemectin este independentă de temperatură.

Milbemectin este sigur pentru insectele folositoare.

Controlează acarienii la măr, castraveți și vița-de-vie.