MIRAGE 45 EC

Fungicid cu sistemicitate locală – Procloraz 45%

Mod de acțiune și recomandări de aplicare

Certificat de omologare 1316/26.02.1992

Formulare: EC (Concentrat emulsionabil)

Clasificare: Xi (Iritant); N (Periculos pentru mediu)

MIRAGE 45 EC este un fungicid pe bază de procloraz, din grupa imidazolilor şi acţionează prin inhibarea biosintezei ergosterolului în membranele celulare ale organismelor ţintă. Acesta are în principal acţiune de contact şi penetrant – translaminară (trece prin limbul frunzei) cu o remanenţă de cca. 4 – 5 săptămâni. Datorită proprietaţilor sale are acţiune preventivă  şi curativă asupra unui mare număr de specii de ciuperci fitopatogene din clasele Ascomycetes şi Deuteromycetes, fiind foarte activ împotriva pătării în ochi a bazei tulpinii (Cercosporella herpotrichoides) şi fusariozei la cerealele păioase. Pentru a preveni instalarea rezistenţei patogenilor, se va evita aplicarea a mai mult de 2 tratamente cu MIRAGE 45 EC la aceeaşi cultură şi pe aceeaşi suprafaţă într-un sezon.

CIUPERCI COMESTIBILE – Spectru de combatere: Putregaiul moale (Mycogone perniciosa), Putregaiul uscat (Verticillium fungicola)

Doza omologată: 0,3 % (1,35 g/mp)

Tratamentul se face de regulă preventiv, după scarificare, prin stropirea substratului la suprafaţă cu soluţia fungicidă.

FLOAREA SOARELUI – Spectru de combatere: Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), Alternarioza (Alternaria spp.), Putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea), Frângerea tulpinilor (Phomopsis helianthi)

Doza omologată: 1 l/ha

Se recomandă 2 tratamente preventive, primul aplicându-se în faza de 5 – 7 frunze ale culturii, iar al 2-lea la formarea capitulului, pentru prevenirea putregaiurilor care pot diminua drastic producţia în anii ploioşi sau cu atac de dăunători.

GRAU – Spectru de combatere: Complex de boli foliare (Erysiphe graminis, Puccinia spp., Septoria tritici, Fusarium spp.)

Doza omologată: 1,0 l/ha

Momentul optim de tratament este primăvara, după înfrăţirea cerealelor şi pe parcursul împăierii, când în mod normal sunt condiţii optime de infecţie. Un al 2-lea tratament se poate face în faza de burduf, mai ales în condiţii  severe de atac pentru protejarea frunzei stindard şi a spicului.

ORZ – Spectru de combatere: Complex de boli foliare (Erysiphe graminis hordei, Rhynchosporium secalis, Helmintosporium spp.)

Doza omologată: 1,0 l/ha

Momentul optim de tratament este primăvara, după înfrăţirea cerealelor şi pe parcursul împăierii, când în mod normal sunt condiţii optime de infecţie. Un al 2-lea tratament se poate face în faza de burduf, mai ales în condiţii  severe de atac pentru protejarea frunzei stindard şi a spicului.

RAPITA – Spectru de combatere: Putregaiul alb (Sclerotinia spp.), Alternarioza (Alternaria spp.), Putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea), Pătarea tulpinii (Phoma spp.)

Doza omologată: 1,0 l/ha

Se fac tratamente preventive în primăvară (mai ales în culturile mai dese, bine ieşite din iarnă) sau curative la apariţia primelor simptome de boală.