SEGURIS ERA

Protecție completă și de durată împotriva bolilor foliare din culturile de grâu și orz – protioconazol 150 g/l, izopirazam 125 g/l

Seguris Era este un fungicid de ultimă generație care are în compoziția sa un triazol modern protioconazol și un SDHI consacrat izopirazam. Seguris Era oferă într-un singur tratament avantajele unui control superior al bolilor foliare, stimularea producției și a calității.
Produsul beneficiază de tehnologia “dublă de legare” care permite o foarte bună preluare și depozitare în țesuturi și o legare rapidă de patogen inhibând dezvolarea acestuia.
Seguris Era are activitate preventivă de lungă durată și curativă împotriva bolilor întâlnite uzual în culturile de grâu și orz.

RECOMANDĂRI DE APLICARE: 

Grȃu:  Seguris Era poate fi aplicat ȋntre stadiile de dezvoltare ale culturii BBCH 31-69 (de la primul internod de 1 cm şi pȃnă la sfȃrşitul ȋnfloritului). Este de preferat ca fungicidul să fie aplicat preventiv la apariţia primelor simptome (1-3 % din frunze atacate) ȋn funcţie de presiunea de boli şi condiţiile climatice.  Se aplică maxim 2 tratamente cu Seguris Era pe sezon. Nu se va aplica mai tȃrziu de BBCH 69 (sfârşitul ȋnfloritului)


Orz: Seguris Era se aplică preventiv sau ȋn momentul apariţiei primelor simptome de boala (1-3% din frunze atacate). Tratamentul se repetă după 4-6 săptămȃni  dacă boala persistă sau dacă apare o nouă boală, ȋn funcţie de condiţiile climatice. Nu se va aplica mai târziu de BBCH 59 (ȋnflorire deplină)

COMPATIBILITATE: Seguris Era este compatibil cu numeroase produse de protecţia plantelor. Înainte de utilizare se vor consulta tabelele cu compatibilităţi şi efectuaţi un test pe cultura respectivă.

CULTURASPECTRU DE COMBATEREDOZAPERIOADA DE PAUZA
Grȃu și OrzErysiphe graminis, Puccinia recondita,Puccinia striiformis,Septoria tritici,Septoria nodorum1 l/ha14