SMARALD C1 – SARA SEEDS

Unitatea elaboratoare:

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE AGRICOLĂ FUNDULEA

Anul înregistrării: 2013

Principalele caracteristici:

Soi semiprecoce, cu rezistenţă bună la iernare, cădere şi la bolile foliare. Forma tufei este intermediară, cu o frecvenţă medie spre ridicată a plantelor cu frunza steag recurbată.

Înălţimea plantei este medie, spicul mediu spre dens, cu margini paralele şi de lungime scurtă. Portul spicului este semierect iar cerozitatea este slabă.

Aristele sunt lungi şi prezintă o coloraţie antocianică slabă spre medie. Bobul este îmbrăcat, uşor colorat, cu pana bazală cu peri lungi şi cu lodiculi dispuşi lateral.

Caracteristica de bază a acestuia este productivitatea ridicată şi calitatea boabelor.

Capacitatea de producţie este superioară (producţia medie este de 6.000 kg/ha în 3 ani de testare în toate zonele favorabile orzului de toamnă), cu un conţinut în amidon de 62,7% şi un conţinut mediu în proteine de 11,2%.

Masa a 1.000 de boabe este de 40-49 g în condiţii mai puţin favorabile şi 43-52 g în condiţii favorabile de mediu.

Se recomandă spre cultivare în stepa Bărăganului şi Dobrogei, silvostepa Munteniei şi Olteniei, Câmpia de Vest, silvostepa Transilvaniei şi stepa Moldovei.