SORIALE LX

Substanţa activă: Fosfonat de potasiu 755 g/l

Cultura: vița de vie

Doza de utilizare: 3-4 l/ha

Agentul patogen combătut: vița de vie: Mana (Plasmopara viticola)

Mod de acţiune:

Produsul este un fungicid sistemic activ față de ficomicete, în special contra celor ce aparțin familiei manei.

Substanţa activă este caracterizată de o mobilitate remarcabilă în plante, iar sistemicitatea sa se manifestă atât în mod ascendent, cât și în mod descendent. Acidul fosfonic – substanţa activă, induce o reacţie sistemică de autoapărare a plantei (SAR).

Activitatea produsului este mai evidentă în prezența vegetației tinere și în fenofaza de creștere activă, permițând, datorită sistemicității acestuia, și protejarea vegetației care se formează după tratament.

Momentul aplicării:

Produsul Soriale LX se utilizează în tratamente preventive împotriva manei la viţei de vie (Plasmopara viticola), folosind o doză de 3.0 L/ha – 4.0 L/ha produs comercial într-un volum de minim 200 L şi maxim 1000 L apă/ ha.

Doza mică se aplică în situaţa unei presiuni de infecţie mai redusă sau când se foloseşte în amestec în tanc cu fungicide de contact împotriva manei. Se fac maxim 5 tratamente pe sezon în intervalul: 6 frunze depliate (BBCH 16) până la închiderea ciorchinelui (BBCH 79), la un interval minim de 10 zile între tratamentele succesive cu acest produs.

Se recomandă totuşi folosirea produsului Soriale LX într-un program de tratamente ce prevede şi folosirea fungicidelor de contact, cum ar fi cele din familia ftalimidelor, carbamaților sau produsele pe bază de cupru. În acest caz, se recomandă tratamente alternative aplicate la 12-14 zile, în funcție de condiţiile locale şi de gradul de extindere al manei.

Perioada de aşteptare înaintea recoltării: 14 zile când se utilizează singur, dacă ultimul tratament cu Soriale LX este în amestec cu alte produse, se aplică termenul maxim de aşeptare indicat al componentelor.