TEBUCUR 250 EW

Substanța activă tebuconazol 250 g/l
Formulare emulsie de ulei în apă (EW)
Clasificare CLP PERICOL
Certificat omologare 2625/06.04.2006
Deținător omologare GLOBACHEM N.V., Belgia

TEBUCUR 250 EW este un fungicid (inhibitor al biosintezei ergosteroluiui) cu un spectru larg de
activitate având proprietăți sistemice împotriva bolilor criptogamice la rapiță și cereale păioase.

  • Acționează atât preventiv (protectiv), cât și curativ (eradicativ).
  • Efect de lungă durată.
  • Familia chimică: Triazoli
CULTURA AGENT DĂUNĂTOR DOZA
    rapiță Putregaiul uscat (Phoma lingam)     1 l/ha
Putregaiul alb al tulpinilor (Sclerotinia sclerotiorum)
Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea)
Alternarioza (Alternaria brassicacae)
Făinarea rapiței (Erysiphae communis)
grâu Boli foliare și ale spicului: (Erysiphe graminis, Puccinia spp., Septoria spp., Fusarium spp., Helminthosporium spp.) 0,5 l/ha
orz Boli foliare: (Erysiphe graminis, Pyrenophora teres, Rynchosporium secalis, Helminthosporium sativum) 0,5 l/ha