VALIS M

Compoziție: 60% mancozeb + 6% valifenalat
Formulare: Granule dispersabile în apă (WG)
Omologări în România: 
Vița de vie  – 2 kg/ha
Plasmopara viticola (mana)

Cartof  – 2,5 kg/ha
Phytophthora infestans (mana)

Tomate  – 2,5 kg/ha
Phytophthora infestans (mana)

  • ACTivitate preventivă, curativă, eradicativă și antisporulantă
  • ACȚiune de durată, se fixează în stratul de ceară și se redistribuie treptat
  • ACTivitate translamINară

Valis M este un fungicid ce conține 2 substanțe active:
– mancozeb – un fungicid de contact eficace împotriva unui spectru larg de ciuperci patogene
– valifenalat – substanță activă cu acțiune fungicidă mezosistemică și translaminară, cu efect asupra formării pereților celulari, atât în exteriorul plantei (asupra sporilor) cât și în interiorul plantei (asupra miceliului)

Valis M este foarte activ împotriva germinației sporilor. Are o activitate curativă asupra miceliului în dezvoltare în țesuturile plantei și are o activitate antisporulantă datorată inhibării structurilor reproductive.Valis M se translocă în țesutul xilematic al plantei și protejează frunzele nou formate.

ACTionează în INteriorul plantei datorită:

  • Penetrării rapide: se fixează pe suprafața frunzei (nu este îndepărtat de apa de ploaie sau irigații), formează o rezervă de subsanță activă și se răspândește gradual în plantă; atinge concentrația maximă și rămâne activ până la 14 zile.
  • Efectului translaminar: aplicarea pe partea superioară a frunzei protejează și partea inferioară a frunzei prin absorbția translaminară excelentă a produsului.
  • Efectului de difuzie: redistribuirea în frunză a fungicidului prin mișcarea acropetală ușoară.