VITAL 90

Adjuvant pentru îmbunătăţirea performanţelor la aplicarea tratamentelor fitosanitare în culturile agricole.

VITAL 90 este un produs lichid, incolor, fără miros specific, care conţine mininum 90% alcool isodecil etoxilat, substanţă din grupa surfactanţilor neionici, cu rol adjuvant pentru creşterea eficienţei tratamentelor fitosanitare în culturile agricole.

VITAL 90 intervine ca un adjuvant cu multiple efecte în potenţarea acţiunii biologice, respectiv, adǎugat în soluţia pentru tratament conferǎ acesteia:

– o reducere a tensiunii superficiale a picăturilor, asigurându-le o mai fină dispersie, cu o mai mare capacitate de umectare şi de acoperire;
– o mai bună aderenţă a soluţiei stropite pe foliajul plantelor şi o reducere a scurgerilor;
– o capacitate mai mare de reţinere a umidităţii necesare pe foliajul stropit;
– o creştere a suprafeţelor de contact, de penetrare şi de absorbţie a soluţiei stropite, având ca rezultat final o creştere a eficienţei tratamentelor aplicate, mai ales în condiţii de secetă şi, în special, faţă de buruienile sau plantele de cultură cu foliaj mai greu umectabil.

VITAL 90 se poate utiliza în concentraţie de 0,08 – 0,1 % (80 – 100 ml/100 l apă), adăugându-se în rezervorul în care se pregăteşte soluţia pentru stropit.

TEHNICA DE APLICARE: VITAL 90 se aplică prin stropiri cu volume normale de apă, împreună cu produsele pentru protecția plantelor, avându-se în vedere recomandările din tehnologiile specifice pe culturi, inclusiv cele referitoare la fazele şi momentele obligatorii pentru aplicarea tratamentelor.

Când se prepară soluţia pentru stropit, recomandarea generală este ca, mai întâi, să se adauge, sub agitare continuă, cantitatea necesară din produsul fitosanitar, după care să se adauge cantitatea necesară de adjuvant.

Când în soluţia de stropit se amestecă şi alte produse, în scop fitosanitar sau pentru fertilizarea foliară a culturilor, adjuvantul se adaugă ultimul, avându-se în vedere şi instrucţiunile de aplicare ale acelor produse, mai ales cu privire la compatibilităţile lor.

Folosirea adjuvantului în amestec cu produsele din categoriile arătate mai sus se impune, mai ales, dacă tratamentele se aplică în volume de apă mai reduse la ha, cu sau fără reducerea şi a dozelor de produs, în condiţiile omologate.

COMPATIBILITATE: VITAL 90 se poate aplica în amestec cu produse erbicide, fungicide şi/sau insecticide avându-se în vedere şi recomandările din tehnologiile specifice pe culturi privind cele mai eficiente asocieri.