ZAMIR 40 EW

Fungicid sistemic pentru combaterea bolilor foliare la cereale, rapiță și floarea soarelui

Substanţă activă: Tebuconazol 133 g/l + Procloraz 267 g/l
Formulare: EW (Emulsie de ulei în apă)
MOD DE ACŢIUNE:

ZAMIR 40 EW este un fungicid complex, care conţine două substanţe active cu acţiune de contact, sistemică şi translaminară împotriva tuturor bolilor foliare, ale tulpinii şi spicului la cerealele păioase:
– tebuconazolul (triazol), cu acţiune sistemică şi translocare mai ales acropetală, conferă cerealelor tratate protecţie mai ales împotriva făinărilor şi fuzariozei;
– proclorazul (imidazol), cu acţiune de contact şi penetrant-translaminară, activ mai ales împotriva pătării în ochi, fuzariozei şi septoriozei.
Ambele substanţe active au durată îndelungată de acţiune (3-4 săptămâni) şi acţionează prin inhibarea biosintezei ergosterolului în membranele celulare ale organismelor ţintă.
Produsul se absoarbe şi se translocă rapid în plantă (la circa 2 ore de la tratament), fiind rezistent la spălarea de către precipitaţii. Datorită conţinutului său, produsul are atât acţiune preventivă, cât şi curativă şi eradicantă.
Această combinaţie de substanţe active cu efect complementar şi sinergic asigură combaterea cu succes la cereale atât a bolilor frecvente (făinarea, rugina) cât mai ales a unor boli care afectează în special calitatea producţiei (fuzarioza, septoriozele şi pătarea în ochi a bazei tulpinii). Ca urmare, prin aplicarea sa în culturile de cereale păioase, ZAMIR 40 EW asigură obţinerea unor producţii mari şi de calitate deosebită: conţinut ridicat în gluten, procent redus de şiştăvire, fără micotoxine produse de atacul de fuzarioză.

Cultura Agenţi de dăunare Doza
Grâu Complex de boli foliare şi ale spicului (Erysiphe graminis, Septoria spp., Puccinia spp., Fusarium spp.) 0,75 l/ha
Orz Complex de boli foliare (Erysiphe graminis, Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres) 0,75 l/ha
Rapiţă Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), Alternarioza (Alternaria brassicae), Putregaiul uscat (Phoma lingam), Putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea), Făinare (Erysiphe communis) 0,75 l/ha
Floarea soarelui Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea), Pătarea brună și frângerea tulpinilor (Phomopsis helianthi), Alternarioza (Alternaria helianthi) 1,0 l/ha

Se pot aplica unul sau două tratamente cu ZAMIR 40 EW pe sezon, în funcţie de destinaţia culturii sau de presiunea de atac a bolilor (existenţa condiţiilor de infecţie).

De regulă, se recomandă tratarea cu ZAMIR 40 EW mai ales la culturile semincere, sau a celor destinate panificaţiei, precum şi în condiţii severe de atac, aplicând un tratament preventiv la începutul împăierii, iar al doilea tratament în faza de burduf şi chiar până la înflorire, având ca scop protecţia frunzei stindard şi a spicului.

La celelalte culturi, se poate face primul tratament cu BUMPER 250 EC (la împăiere), iar al doilea cu ZAMIR 40 EW (faza de burduf).

Inainte de utilizare cititi cu atentie eticheta de pe ambalaj !