ZANTARA 216 EC

Fungicid sistemic pentru combaterea bolilor foliare la grâu și orz și a bolilor spicului la grâu

Substanţe active: bixafen 50 g/l + tebuconazol 166 g/l
Formulare: EC – Concentrat emulsionabil

MOD DE ACŢIUNE

Zantara conține ca substanțe active bixafen și tebuconazol. Bixafen este o nouă substanță activă dintr-o grupă chimică recent descoperită (SDHI), având un mod de acțiune diferit de fungicidele utilizate în prezent la cereale. Ambele substanțe active prezintă proprietați sistemice de translocare în plantă. Viteza ridicată de translocare în plantă pentru tebuconazol indică o activitate curativă favorabilă care permite o mai mare flexibilitate a aplicării. Viteza mai redusă de translocare pentru bixafen este avantajoasă, conducând la o activitate de protecție de lungă durată. Combinarea celor doua moduri diferite de acțiune asigură un grad ridicat de combatere a bolilor la grâu și orz, Zantara fiind indicat în special în strategiile antirezistență.

MOD DE UTILIZARE

Grâu și orz
Zantara 216 EC se utilizează la doza de 1 l/ha pentru combaterea bolilor care formează complexul de boli foliare ce se manifestă la aceste culturi (grâu – Erysiphe graminis, Septoria tritici, Puccinia spp; orz – Erysiphe graminis, Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis, Helminthosporium sativum) și la doza de 1,2 l/ha pentru combaterea fuzariozei spicelor (Fusarium spp.) la grâu.
Se aplică maximum 2 tratamente foliare terestre, la un interval minim între tratamente de 21 zile. Intervalul de aplicare este cuprins între începutul împăierii și sfârsitul înfloritului (BBCH 30-69) pentru grâu și între începutul împăierii și începutul înfloritului pentru orz (BBCH 30-61). Ultimul tratament vizează combaterea fuzariozei spicelor.
Volumul de soluție necesar este de 200-400 l/ha. Zantara protejează cultura 14-21 zile de la aplicare.
Perioada de pauză înaintea recoltarii este de 35 zile.

Inainte de utilizare cititi cu atentie eticheta de pe ambalaj !