Termeni si Conditii

SC SARA TOM COMPANY SRL, societate română, cu sediul social în Harsova, str. Casariei, nr. 12A, cod poștal 905400, jud. Constanta, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J13/8757/2004, având Cod Unic de Înregistrare RO17076860 („Societatea” sau „noi”), în calitate de Operator de date personale colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Scopul prezentului document este informarea dumneavoastra specifica si lipsita de ambiguitate cu privire la scopurile prelucrarii, temeiul juridic al prelucrarii, durata prelucrarii, destinatarii datelor cu caracter personal colectate, modalitatile de exercitare a drepturilor individuale precum si informatii legate de scopul secundar al procesarii, daca datele vor fi prelucrate intr-un alt scop decat cel pentru care au fost colectate de catre operatorii asociati.

In cadrul operatiunii de prelucrare a datelor, SC SARA TOM COMPANY SRL tine seama de reglementarile legale in vigoare in aceasta materie, respecta si aplica principiile care stau la baza protectiei datelor personale si asigura confidentialitatea si securitatea datelor prin masuri organizatorice si tehnice adecvate, concretizate in proceduri interne, reguli de conduita si training-uri continue de constientizare si responsabilizare a angajatilor sai.

PRINCIPIILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal colectate vor fi:

• prelucrate in mod legal, echitabil si transparent, respectand principiile
legalitate, echitate si transparenta;
• colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu vor fi prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioara in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri
statistice nu este considerata incompatibila cu scopurile initiale;
• adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;
• exacte si, in cazul in care este necesar, sa fie actualizate; vom lua toate masurile necesare pentru a ne asigura ca datele cu caracter personal care sunt inexacte, avand in vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt sterse sau rectificate fara intarziere;
• pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele;
• prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare.

Este important sa acordati atentie acestei informari astfel incat sa cunoasteti toate aspectele expuse in continutul acesteia incat informarea dumneavoastra sa fie facuta corespunzator. Prezentul document nu constituie un consimtamant privind prelucrarile ulterioare de date si nu afecteaza legalitatea prelucrarilor efectuate anterior.

SCOPURILE COLECTARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot si vor fi colectate in scopul prestarii serviciiilor oferite de compania noastra, respectiv in scopul contactarii societatii noastre si pentru a va putea raspunde la solicitari.

SC SARA TOM COMPANY SRL, nu colecteaza date cu caracter personal in scop de marketing direct sau indirect, si nici nu va transmite vreunei alte entitati datele dvs in acest scop.

TEMEIURILE JURIDICE

Colectarea si procesarea datelor personale in scopurile mentionate mai sus se bazeaza pe:
• Incheierea (inclusiv etapele premergatoare incheierii unui contract), executarea, administrarea unui contract.
SC SARA TOM COMPANY SRL foloseste datele pe care l-ati furnizat ca modalitate de identificare a clientului, in asa fel incat sa nu se produca o substituire,
pentru a se limita erorile in efectuarea operatiilor, pentru a se pastra rapiditatea comunicarii cu dumneavoastra in verificarea curenta.

DATE PERSONALE COLECTATE:
• numele si prenumele, adresă, număr de telefon
• e-mail-ul;
• adresa IP, atunci cand vizitati pagina noastra de internet fara a dezactiva Cookies;

SC SARA TOM COMPANY SRL colecteaza informatiile mentionate mai sus de la
potentialii sai clienti, direct.

Refuzul furnizarii datelor cu caracter personal catre SC SARA TOM COMPANY SRL conduce la imposibilitatea mentinerii unei comunicari eficiente cu dvs.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal in legatura cu folosirea aplicatiei este specifica fiecarui tip de prelucrare, tinand seama de considerentele mentionate mai sus, precum si pentru indeplinirea unor obligatii legale (fiscale, arhivare etc.).

In scopul limitarii prelucrarii, SC SARA TOM COMPANY SRL va efectua periodic o revizuire a necesitatii de prelucrare a datelor, pentru a limita cat mai mult posibil sfera datelor dumneavoastra, supuse prelucrarii.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi dezvaluite angajatilor nostri pentru desfasurarea activitatii acestora numai in legatura cu solicitarile dumneavoastra:
• in cazul in care potrivit legii, SC SARA TOM COMPANY SRL are obligatia de a comunica aceste date unor autoritati publice;
• cand aceasta comunicare se va face in baza legii pentru protejarea drepturilor si intereselor SC SARA TOM COMPANY SRL;
• cand transmiterea datelor este solicitata in mod expres de persoana vizata.

In functie de tipul prelucrarii datele cu caracter personal mai pot fi prelucrate de
catre:
• Cei care ofera securitatea si alt tip de protectie sistemelor informatice ale SC SARA TOM COMPANY SRL;
• Cei care asigura nivelul calitativ pentru satisfacerea cerintelor clientilor sau care asigura sau mijlocesc oferta de produse si servicii ale SC SARA TOM COMPANY SRL;

In cazul in care este necesar sa se predea si sa se prelucreze datele dumneavoastra personale intr-un stat din afara Uniunii Europene, SC SARA TOM COMPANY SRL se va asigura ca procesarea de date cu caracter personal este conforma cerintelor de securitate la care sunt supuse procesarile din cadrul Comunitatii Europene, a caror componenta o reprezinta respectarea standardelor UE privind prelucrarea datelor personale, asigurand astfel indeplinirea dezideratelor prevazute de
legislatia in materie de protectie a datelor cu caracter personal.

Pentru cazuri atipice, SC SARA TOM COMPANY SRL va solicita Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal permisiunea de a transmite datele personale in tari a caror legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea romana.

Drepturile dumneavoastra cu privire la datele pe care prelucram sunt:

a) Dreptul de acces la date

Prin exercitarea acestui drept, veţi avea posibilitatea obţinerii în mod gratuit de la SC SARA TOM COMPANY SRL a confirmării faptului că datele dvs. personale sunt sau nu sunt prelucrate de SC SARA TOM COMPANY SRL. Cererea dvs. va fi transmisă fără vreo justificare anume, trebuind însă precizată adresa fizică sau de poştă electronică unde veţi dori a vă fi comunicate informaţiile solicitate.

b) Dreptul de intervenţie asupra datelor

Dreptul de intervenţie asupra datelor poate fi exercitat în cazul în care constataţi sau sunt motive întemeiate să consideraţi că datele dvs. personale au fost prelucrate de către SC SARA TOM COMPANY SRL cu neîndeplinirea obligaţiilor care incumbă în acest sens operatorilor.
Pentru a fi întrunire cerinţele legale, operaţiunea de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal trebuie să întrunească următoarele cerinţe:

  • să fie efectuată cu bună-credinţă, în considerarea scopului declarat şi a dispoziţiilor legale în vigoare;
  • să privească date colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime;
  • să fie realizată exclusiv asupra unor date adecvate, pertinente, exacte şi actualizate;
  • să privească date stocate într-o formă care să permit identificarea persoanelor vizate strict pe perioada necesară realizării scopurilor în care sunt colectate şi ulterior prelucrate.

In cazul neconfonformării SC SARA TOM COMPANY SRL cu oricare dintre obligaţiile prevăzute de legislatia in vigoare cu modificările şi completările ulterioare, veţi avea dreptul de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu legea aplicabila.

c) Dreptul de opoziţie

Sunteţi proprietar de drept al tuturor datelor care vă privesc şi ajută la identificarea dvs. şi în această calitate aveţi dreptul de a vă opune, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care vă vizează să facă obiectul vreunei prelucrări. Cu toate acestea, vă amintim că, furnizarea incompletă sau necorespunzătoare a datelor personale ce vă aparţin ori retragerea încuviinţării prelucrării acestora de către SC SARA TOM COMPANY SRL, va face imposibilă furnizarea către dvs. a serviciilor SC SARA TOM COMPANY SRL.

d) Dreptul de a vă adresa justiţiei şi ANSPDCP

Incălcarea de către SC SARA TOM COMPANY SRL a oricărora dintre drepturile dvs. cu privire la colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, vă dă dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în scopul apărării drepturilor garantate. In cazul în care, ca urmare a neconformării cu prevederile legale veţi suferi un prejudiciu, veţi avea posibilitatea de a vă adresa instanţelor judecătoreşti din raza teritorială în care aveţi domiciliul în vederea remedierii pagubei astfel produse. Oricare dintre solicitarile dvs. cu privire la exercitarea vreunuia dintre drepturile menţionate mai sus, va primi răspuns din partea SC SARA TOM COMPANY SRL în maxim 15 zile de la primirea unei cereri scrise, datate şi semnate transmisă de către dvs. la adresa de contact a SC SARA TOM COMPANY SRL.

Puteti directiona cererile dumneavoastra si catre Responsabilul cu Protectia Datelor Personale al SC SARA TOM COMPANY SRL prin email la office@saratomcompany.ro sau telefon 0748888409 / 0374903878.